Kniepertjes actie

In de 2 weken voor de kerstvakantie zal de jaarlijkse kniepertjesactie worden gehouden. Hiermee zamelen we geld in voor nieuwe materialen.