Het bestuur van TV Actief bestaat uit:

Voorzitter

Martin Craig

voorzitter.actief@gmail.com

 

Secretaris

Helga Werkman

trampoline.actief@gmail.com

 

Penningmeester

Dewi Boijenga

penningmeester.actief@gmail.com

 

Algemeen bestuurslid

Marjolein Dijkman

algemeenlid.actief@gmail.com