Regels lidmaatschap


 1. Er mogen 2 proeflessen worden gevolgd, deze lessen worden niet in rekening
  gebracht.
 2.  Men wordt lid van TV Actief door zich aan te melden met het 
  inschrijfformulier dat u na de tweede proefles op papier heeft ontvangen .
 3.  Door het invullen van dit formulier geeft u aan kennis genomen te hebben van de
  statuten, het huishoudelijk reglement en de AGV voorwaarden.
 4. Lidmaatschap van de vereniging is voor tenminste 4 maanden, waarbij de bondscontributie in ieder geval voor 2 kwartalen wordt betaald. 
 5. De contributie wordt naar keuze per maand/kwartaal of per jaar geïncasseerd. Over de
  maanden juli en augustus wordt geen contributie geïncasseerd.
 6. Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso.
 7. De machtiging voor de automatische incasso wordt middels het
  inschrijfformulier aan de vereniging verstrekt.
 8. Opzegging van het lidmaatschap kan gedaan worden op 2 momenten. Te weten vóór 1
  januari of vóór 1 juli en dient per e-mail te gebeuren. (trampoline.actief@gmail.com).
  Indien een opzegging niet tijdig is ontvangen bij de ledenadministratie, dan loopt het
  lidmaatschap door tot het einde van de volgende contributieperiode.
 9. Opzegging voor alleen de vakantieperiode is niet toegestaan.
 10. Elke wijziging (adres, les e.d.) dient per e-mail doorgegeven te worden aan de
  ledenadministratie.
 11. Kosten voor deelname aan wedstrijden zijn voor het springende lid en zullen door TV
  Actief worden betaald aan de organisatie, waarna de kosten aan het betreffende lid
  worden gefactureerd.